Overview

Till vår kund söker vi en

Digitala Kanaler söker en senior konsult till rollen som ansvarig för CD/CI som kommer att driva införande av både Continuous Delivery och Continuous Integration. Miljön består av Microsoft release management, Jenkins, TFS GIT, Java, Maven m.m.

Ditt fokus kommer vara att operativt leda arbetet att etablerar en CD/CI strategi, ta fram ramverk och riktlinjer kring hur vi kan arbeta effektivt inom projektet men även vara en drivande kraft för att driva digitala kanaler framåt inom CD och CI. Du kommer vara med och ta fram arbetssätt och strategier tillsammans med interna och externa partners därav är sammarbetsförmåga och kommunikation mycket viktigt. Då det är ett stort bolag så projektet måste passa in inom givna ramar och kunna förhålla sig till befintliga miljöer.

Exempel på förväntade leveranser inom rollen och projektet:

• Continuous Integration strategi och praktiskt uppsättande

• Continuous Delivery strategi och praktisk implementering

• Automatisering av byggen

• Ta fram ramverk och process kring kodgranskning

• Sätta upp och hantera repo strukturer

Kompetenskrav

Du förväntas ha erfarenhet inom moderna arbetsmetoder, automatiseringsverktyg och pipelines, samt inom liknande satsningar och områden.

Det är viktigt att du har erfarenhet inom integrationsområdet samt implementerat automatiska byggen och pipelines i liknande plattformar i en större organisation. Extra viktigt är att ha koll på Java-stacken så som Maven, Jenkins, GIT, SonarQube men även en fördel att ha förståelse för Microsofts ramverk och verktyg.

• Djup kompetens inom CD/CI ramverk och verktyg

• Lång erfarenhet inom IT och dess infrastruktur

• God kompetens och erfarenhet inom automatisering, byggservrar och arbetsätt

• God kompetens inom automatiska testramverk

• God kompetens och erfarenhet kring att leda och driva införande av arbetsätt

• Mycket god förmåga till samarbete och kommunikation

• Erfarenhet av att arbeta i en outsourcad miljö, med underleverantörer för utveckling, test och drift.

Startdatum: Snarast

Längd: 2018-04-30

Plats: Stockholm

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Continious Integration, Continious Delivery, DevOps

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.