Overview

Konsultbehov, Applikationsansvarig för distribuerad kommunikationsplattform

Bakgrund

Svenska Kraftnät har i ett flertal projekt behovet av att kunna utbyta data på ett säkert sätt med andra aktörer inom energibranchen. Då Entso-E rekommenderar ECP/EDX som standardlösning ämnar Svenska kraftnät etablera en ECP/EDX förvaltning.

ECP och EDX är java applikationer som körs på tomcat applikationsserver.

ECP hanterar leverans av data med kryptering och signering.

EDX är en tilläggsapplikation för att kunna erbjuda publish-subscribe funktionalitet.

I dagsläget används en ECP version 3 klient för att skicka data till Transparensplattformen https://transparency.entsoe.eu/ Denna ECP klient förvaltas i dagsläget av Integrationskontoret.

Det finns även några projekt som kommit olika långt i användandet av den senaste versionen av ECP/EDX, version 4. Dessa installationer är ännu inte i produktion.

Uppgifter

Ha det övergripande ansvaret för förvaltningen av Svenska kraftnäts ECP/EDX miljö.

Vara delaktig i projekt som behöver ECP/EDX miljö

Installera och konfigurera ECP/EDX miljön.

Vara kontaktperson och support för de aktörer som kommunicerar med Svenska kraftnät via ECP/EDX.

Tätt samarbete med förvaltningar för de system som kommunicerar med applikationen internt.

Samordna och kommunicera förändringar i systemet.

Agera på driftstörningar.

Eventuellt delta i forum för ECP/EDX på nordisk eller europeisk nivå.

Kompetens

Vara väl bevandrad med Linux, vi använder RHEL.

Erfarenhet av arbete med applikationsdrift, applikationsförvaltning och applikationssupport

Erfarenhet av installation och konfiguration av mjukvara på linux.

Erfarenhet av någon java applikationsserver, ECP använder Tomcat.

Erfarenhet av felsökning i produktionsmiljöer.

Meriterande kunskaper

Erfarenhet av arbete inom området integration.

Erfarenhet av Java.

Erfarenhet av docker eller liknande.

Startdatum: 2018-09-03

Längd: 2019-05-31

Plats: Sundbyberg

Arbetstid: 40 timmar/vecka

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Linux, Applikationstekniker

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.