Overview

Till vår kund söker vi en Lantmätare eller motsvarande roll för avtalsförhandling

Jobbeskrivning:

Bakgrund: Nacka kommun planerar och genomför nu stora strukturförändringar med förtätning och infrastruktursatsningar på Västra Sicklaön. Med anledning av det så planerar Ellevio en ny markförlagd 220 kV-ledning mellan stamstationen Skanstull och en ny station i Nacka kommun. Inför markentreprenaden så behöver ett flertal genomförandeavtal förhandlas fram med olika större offentliga aktörer.

Syfte och mål: Bistå Ellevio med lantmätarkompetens eller motsvarande kompetens för förhandling av komplexa genomförandeavtal. Uppdraget kommer primärt handla om att hjälpa Ellevio med förhandling och upprättande av olika genomförandeavtal med ett flertal aktörer i ett av våra utbyggnadsprojekt. Tiden därutöver kommer vara att bistå med övriga komplexa markåtkomstfrågor för Stockholmsområdet. Exempel är hantering av olika typer av servitutsavtal för nätstationer, både i och utanför byggnad, samt hantering av kundens övriga rättigheter i kommunernas stadsbyggnadsprojekt.

Vad är konsultens ansvarsområden? För genomförandeavtalen så innebär arbetet att driva, förhandla och upprätta genomförandeavtal baserat på Ellevios riktlinjer. Respektive ärende initieras av uppdragsledaren från Ellevio men ska utföras med stor självständighet av uppdragstagaren. Utöver det innebär uppdraget att ge råd och ta beslut i komplexa markåtkomstfrågor, baserat på Ellevios riktlinjer och praxis. Respektive ärende initieras av en person från enheten Land på Ellevio.

Omfattning: Totalt 100% för en person. Primärt ska tiden användas för genomförandeavtalen. Kunden uppskattar den tiden i genomsnitt till ca 60% och tiden därutöver ska användas för övriga markåtkomstfrågor. Konsulten ska vara på plats på Ellevios kontor i Stockholm åtminstone 4 dagar per vecka, inklusive förhandlingstid/möten med motparter.

Kompetenskrav:

– Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av genomförandeavtal från andra infrastrukturprojekt, stor förhandlingsvana och vara självständigt drivande.

Meriterande kompetens:

– Juridisk kompetens typ lantmätare avseende deluppdraget genomförandeavtal. Lantmätarutbildning eller motsvarande utbildning/kompetens avseende deluppdraget markåtkomstfrågor.

Startdatum: Snarast

Längd: 1 år

Plats: Stockholm

Arbetstid: 100 %*

Språk: Svenska

*Totalt 100% för en person. Primärt ska tiden användas för genomförandeavtalen. Vi uppskattar den tiden i genomsnitt till ca 60% och tiden därutöver ska användas för övriga markåtkomstfrågor. Konsulten ska vara på plats på Ellevios kontor i Stockholm åtminstone 4 dagar per vecka, inklusive förhandlingstid/möten med motparter.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Förhandling och avtal

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.