Overview

Till vår kund i Stockholm söker vi en databastekniker.

Jobbeskrivning:

I rollen som Senior förvaltningsledare kommer du att arbeta med teknisk förvaltning av databasplattformar hos kund och tillsammans med övriga teknikansvariga driva de förvaltningsaktiveter som ges av förvaltningsplanen. Du kommer att arbeta med design och utveckling av databasplattformar, och tillsammans med övriga teknikansvariga ta fram förslag och underlag för nya lösningar och förändringar samt bistå med teknisk expertis i dialogen med kund.

Våra kunder som verkar inom hälso- och sjukvård varierar i storlek och behov. Det ställer stora krav på din förmåga till situationsanpassning och din förståelse för verksamhetens behov och krav.

Kompetenskrav:

Relevant akademisk examen alternativt på annat sätt införskaffat motsvarande kompetens. Du har flerårig erfarenhet/kompetens inom Microsoft MS-SQL och ett eller flera av följande områden:

· Mångårig erfarenhet av arbete med MS SQL Server 2008 och senare.

· Mångårig erfarenhet av SQL Server plattformar i stora driftmiljöer.

· Mångårig erfarenhet av Microsoft Server 2008 och senare.

· God kännedom av tekniker såsom klustring, spegling och redundanssäkring.

· Grundläggande kunskap om serversidans nyttjande av SAN/Nas.

· Grundläggande kunskaper i AD och policys.

· Grundläggande kunskaper i nätverk och brandväggar.

· ITIL processen.

· God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska såväl som engelska.

· Livscykelhantering.

Meriterande kompetens:

– Erfarenhet av arbete med Oracle.

– Erfarenhet av arbete med Mysql.

– Projekt och arbetsledning/samordning.

Startdatum: 2018-10-05

Längd: 2019-02-01

Plats: Stockholm // Torsplan

Omfattning: 100%

Språk:Svenska

Option om förlängning: Ja upp till 1 år.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: SQL, Database technician, Oracle

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.