Overview

Till vår kund Ellevio söker vi en konsult för uppdraget nedan:

Information om projektet:

Delprojekt Datakvalitet & Konvertering är ett delprojekt i DUBAI programmet som har som mål att byta flertal system som används för nätdokumentation till ett nytt upphamndlat system.

Arbetsuppgifter:

-Delprojektledare Datakvalitet & Konvertering

-Avsvara för koordinering / ta fram underlag till, samt leda en mindre grupp av datakvalitetsspecialister.

-Teamet består av 5 personer.

Teknisk miljö:

-Officepaketet.

-Ellevios ramverk for projekt används.

Kompetenskrav:

– Erfarenhet av Dataanalys/Kvalitetsrättning av Data Powergrid: förståelse för informationsinnehållet i Ellevios system och förmåga att prioritera kvalitetshöjande åtgärder

– Kunskap om inblandade system (PowerGrid, NETBAS, FDM, ADMS, Maximo)

– Databaskunskap och förmåga att göra relevanta sökningar och korrigeringar av data

– Elektrisk kompetens och förståelse för anläggningar och komponenters betydelse i elnätet

– Verksamhetskompentens: förståelse för Ellevios verksamhet och behov, specifikt kring byte av NIS-system

– Ledarskapskompentens:Förmåga att coacha, leda och följa upp,dokumentera.

– Pedagogisk förmåga

Meriterande kompetens:

– Tidigare erfarenhet av liknande arbete

– Teknisk kompentens kring såväl system och verktyg samt allmän elektrisk kunskap

– Verksamhetskompentens: Erfarenhet från andra nätbolag och förståelse för olika verksamhetsgrenar inom Ellevio

– Ledarskapskompentens: Erfarenhet från projektledning och övrigt ledande arbete

Startdatum: Omgående

Längd: 2018-12-31

Option: 30%-80% från Januari 2019, detta blir tydlig under kommande två månader.

Plats: Karlstad

Arbetstid: 30 -40 tim/vecka

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– ifylld kompetensmatris (se bifogad fil)

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Leadership, Maximo, Elektronik

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.