Overview

Till vår kund söker vi en EDB konsult.

Jobbeskrivning:

Ellevio har en gedigen installerad bas i form av specifika applikationer och IT system för att styra och övervaka distributionsnätet. De system som används är kan bland annat SCADA, ADMS, NIS, Asset Management System samt applikationer för styrning och övervakning av stationer nämnas. Trots att ovannämnda applikationer adresserar olika aspekter av Ellevios verksamhet, står vi idag inför en rad utmaningar som också innebär stora möjligheter i framtiden i samband med resan mot framtidens smarta elnät. En kraftig ökning av mängden av data som är tillgängligt från elnätet och andra källor samt en kraftig ökning av mängden av datakällor. Möjligheten att använda ovannämnd data för att styra och underhålla nättillgångarna på ett intelligent sätt genom till exempel ”Predictive Maintenance” samt ”Condition Based Maintenance”. Detta blir av stor betydelse även med tanke på befintliga och nya lagkrav.

Målsättning:

Ellevio önskar en konsultativ aktivitet där leveranören, under en begränsad tid bistår med sina tjänster med följande mål:

1. Hjälpa Ellevio ta fram en övergripande högnivå bild över tekniska behovet/problem/lösning för att etablera EBD.

2. Inom ramen för ovan bild av EBD, Hjälpa Ellevio att ta fram en rekommendation över vilka områden som skall utforskas mer i detalj genom PoC och eventuellt andra åtgärder

3. Identifiera område där MZ adderar värde.

Kompetenskrav:

* En project charter med förslag till en övergripande lösning avseende Ellevio Big Data, ”EBD”, med fokus på datainsamling, datalagring, databearbetning samt framtida nyttjande av data att användas som underlag.

* En beskrivning av en POC inom området ”condition- & prediction based maintenance” där nytta, möjligheter samt krav avseende EBD och nyttjande av MediationZone eller liknande teknologier påvisas.

Startdatum: ASAP

Längd: Open end date

Plats: Stockholm, Sammanträde vid arbetsmöten

Arbetstid: Begränsad till ett antal timmar (Ca 150 tim)

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: System Analysis

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.