Overview

Till vår kund söker vi en Episerver Arkitekt

Jobbeskrivning:

Inom kundens IT-avdelning drivs ett större förändringsarbete med att transformera dagens IT-lösningar för att bättre stödja ett modernt och enhetligt arbetssätt och ge en hög användarupplevelse.

Vid detta avrop har vi behov av att ta in konsultstöd i form av en kunnig och erfaren Episerver Arkitekt för att etablera en ny CMS plattform på Arbetsförmedlingen. Du förväntas driva och utföra mycket av arbetet på egen hand, och behöver djup kunskap och erfarenhet inom Episerver samt utvecklings-, test- och driftsmiljöer samt sätta upp rutiner och processer för utveckling.

Kompetenskrav:

• Konsulten ska uppnå kompetensnivå 3, medior

Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.

Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp

Självständighet – kan arbeta självständigt

• Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet inom produkterna Episerver Find, Microsoft SQL Server och Microsoft IIS.

Ange referenskund, omfattning, tidsperiod samt ange uppgifter för kontaktperson hos referenskunden. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta referenskunden för verifiering av lämnade uppgifter.

• Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av utveckling av Microsoft .Net, C#, ASP.NET MVC samt Integrationer genom API:er.

Ange referenskund, omfattning, tidsperiod.

• Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av uppsättning av komplexa utvecklings-, test- och miljöer med tillhörande verktyg.

Ange referenskund, omfattning, tidsperiod.

• Konsulten ska ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av utveckling med Episerver CMS.

Ange referenskund, omfattning, tidsperiod.

• Erbjuden konsult ska redan vid anbudsgivning vara anställd hos ramavtalsleverantör eller hos underleverantör som är godkänd enligt ovanstående ramavtal. Ange i svaret vid vilket bolag konsulten är anställd.

• Leverantör ska erbjuda option till förlängning 2019-01-01 – 2019-12-31. Optionen kan komma att delas upp i flera delar. För att utnyttja option ska Kunden göra beställning via e-post senast 2018-11-30.

• Leverantör ska ansvara för att giltig ansvarsförsäkring finns under hela uppdragsperioden.

• Leverantör ska tillhandahålla mobiltelefon med abonnemang till konsulten under hela uppdragsperioden.

Meriterande kompetens:

• Konsulten bör ha erfarenhet av arbete inom svensk myndighet.

• Konsulten bör kunna redovisa bra kommunikations- och samarbetsförmåga samt drivkraft och effektivitet i projektarbetet.

• Konsulten bör ha förståelse för agilt arbetssätt, självledarskap och självorganisering och dess innebörd.

• Konsulten bör vara engagerad, noggrann och ansvarstagande samt kunna förbereda och presentera underlag till beslut.

• Konsulten bör ha arbetat med webbutveckling och ha erfarenhet av front-end utveckling med goda kunskaper inom – HTML5, AngularJS/React/Bootstrap eller liknade ramverk för GUI‐utveckling, CSS, Less eller Sass, Jquery och JavaScript.

• Konsulten bör ha erfarenhet i felsökning av .Net applikationer exempelvis genom EventViewer i Windows server, IIS loggar eller Log4Net.

• Konsulten bör ha erfarenhet av dimensionering av komplexa utvecklings-, test- och driftsmiljöer samt Serverless arkitektur

• Konsulten bör ha erfarenhet av rest-full API eller headless utveckling

• Det är meriterande om konsulten är certifierad Episerver Developer.

Startdatum: Prel. 2018-10-08

Längd: 2018-12-31 med option om förlängning 1 år

Plats: Stockholm

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: EpiServer

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.