Overview

Till vår kund Tyresö kommun söker vi en handeladre till uppdraget nedan:

Jobbeskrivning:

Handledning till team som arbetar med förebyggande och tidiga insatser till barn/ungdomar och familjer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Uppdrag kommer främst via skola eller genom ansökan från familjerna. Teamet består av 5 behandlare.

Kompetenskrav:

• Psykolog, socionom el. socialpedagog

• Leg. psykoterapeut med vidareutbildning till handledare

• Minst 5 års erfarenhet som handledare

• Erfarenhet av handledning till personal som arbetat med barn, ungdomar med familjer samt i skolverksamhet.

• Kompetens inom systemiskt familjearbete

• Goda kunskaper om AST och NPF

• Kunskap om psykisk ohälsa hos unga samt trauma

Personliga egenskaper:

KReativ samt duktig på konflikthantering

Vänligen fyll i bifogad kompetensmatris och bifoga din ansökan.

Startdatum: 2019-01-01

Längd: 2019-12-31

Plats: Tyresö

Arbetstid: 4 timmar i månaden fördelat på två tillfällen. Föredragsvis samma veckodag, varannan vecka.

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV + ifylld kompetensmatris (se bifogad fil)

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Intervju:

Konsult/Leverantör kan vid behov bli kallad till intervju för fastställande av kvalificeringskrav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att personkemi stämmer väl med arbetsgruppen.

Avtalsvillkor:

Villkor för uppdraget kommer att vara grundade på Eworks ramavtal med kund. Ta del villkoren i bilaga ”Exempelavtal Org.konsult RESURS.pdf ”, se ”Documents/Links”.

Sista ansökningsdag är 2018-10-18.

Tagged as: Mentoring, socialtjänst

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.