Overview

Till vår kund söker vi en Inköpare

Jobbeskrivning:

Svenska kraftnät är inne i en expansiv fas präglad av stora investeringar med syfte att bygga ut och förnya Sveriges stamnätssystem för el. Inköpsenheten på Svenska kraftnät består idag av ett tiotal medarbetare som arbetar med bl a kategoristyrning, upphandlingar och uppföljningar av inköp. Vi söker nu en konsult för ett heltidsuppdrag inom inköp. Din placering blir på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg.

Ditt uppdrag består av att bidra till Svenska kraftnäts utbyggnad av nya och förnyelse av befintliga anläggningar med upphandling av entreprenad, kraftprodukt, projektering och övriga konsulttjänster. Du ansvarar för framtagning av förfrågningsunderlag och kontrakt, utvärdering av anbud, förhandling med leverantörer samt kontraktsförvaltning. Du förväntas också bidra till det strategiska kategoristyrningsarbetet genom att stödja kategoriansvariga i sina arbeten. Upphandlingar på Svenska kraftnät genomförs enligt LUF, Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna.

Arbetet utförs i nära samarbete med övriga medarbetare på inköpsenheten, många delar av övriga Svenska kraftnät samt leverantörer.

Kompetenskrav:

Du drivs av att göra bra affärer samt har för uppdraget relevant erfarenhet som exempelvis inköp i en teknikintensiv verksamhet och upphandling enligt LOU/LUF. Vi söker dig som är bra på att etablera kontakter, skapa delaktighet och samarbeta med olika funktioner för att tillsammans lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vi värdesätter att du tänker affärsmässigt och strategiskt med hänsyn till helheten för att uppnå bästa möjliga resultat för Svenska kraftnät. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.

Startdatum: 2018-12-10

Längd: 2019-06-30 med möjlighet till Option för perioden 2019-06-30 till 2019-12-31

Plats: Sundbyberg

Arbetstid: 100 %

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Procurement

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.