Overview

Till vår kund söker vi en IT Arkitekt

Jobbeskrivning:

Vi söker just nu efter en erfaren Integrationsarkitekt för att stötta vår kund i en intensiv fas som ställer högre krav på kompetens inom systemintegration. Vår kund är i ett teknikskifte med strategi för ett fullt ut tjänsteorienterat systemlandskap. Utmaningar finns både i spännande utvecklingsprojekt, framtida informationsmiljöer och i utmaningar att vidareutveckla befintliga integrationslösningar.

I uppdraget kommer du bli del av ett integrationsteam som idag består av 14 personer. De har i uppgift att analysera samtliga integrationer som behöver utvecklas. Teamet utgör en avdelning som syftar till att stötta interna kunder med kompetens och rådgivning kring olika integrationslösningar, de har även mandat att godkänna alla integrationslösningar. Du kommer i uppdraget gå in i en aktiv stöttande roll där du utvecklar lösningar i Mule-Plattformen för integrationer med olika regionala och nationella system.

Vi söker en passionerad systemutvecklare med en öppen inställning som trivs med att samarbeta i en självstyrande grupp där man delar med sig av idéer och lösningsförslag.

Kompetenskrav:

• Praktisk erfarenhet av kommunikation med beställare, intressenter och användare av IT-stöd

• Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och i skrift

• Praktisk erfarenhet av agila arbetssätt

• Flera års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java.

• Praktisk erfarenhet av testdriven utveckling.

• Praktisk erfarenhet av Active MQ eller annan motsvarande Message broker.

• Praktisk erfarenhet av web services med kunskap om WS-standards, Basic Profile och REST

• Praktisk erfarenhet av utveckling av tjänsteorienterade integrationslösningar byggda med t.ex web services och meddelandebaserad asynkron kommunikation.

• Praktisk erfarenhet av tekniker/protokoll: FTP, SFTP, HTTP och HTTPS.

• Praktisk erfarenhet och förståelse av integrations- och designmönster (EAI-patterns)

• Praktisk erfarenhet av arbete med felhantering och spårning/loggning.

• Praktisk erfarenhet av att arbeta med verktyg som Maven, Subversion och Jenkins.

• Praktisk erfarenhet av säkerhetstekniker och certifikatshantering

Meriterande kompetens:

• Praktisk erfarenhet av utveckling av integrationslösningar i Mule ESB.

• Erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation.

• Erfarenhet av medverkan i förstudier och utvärdering av nya tekniker.

• Praktisk erfarenhet av continuous integration

Startdatum: 2018-11-12

Längd: 2019-06-30

Plats: Göteborg

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: System Development, Integration, IT arkitekt

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.