Overview

Till vår kund söker vi en Internrevisor med erfarenhet inom GDPR.

I bolagets revisionsplan för 2018 ingår att genomföra en granskning av GDPR Compliance inom koncernen.

Granskningen avser att fokusera på följande områden:

• General Data Protection Organization – en utvärdering av förvaltningsorganisationens roller, ansvar, förutsättningar och kompetens att säkerställa att personuppgifter hanteras och förvaltas i enlighet med bolagets uppsatta program, och i förlängningen GDPR.

• Data subject rights request processes – I nuläget är ”data subject rights requests” ett av de områden som anses vara mest mogna, och inkluderas därför i granskningen med syftet att säkerställa att detta hanteras effektivt och i enlighet med bolagets förvaltningsmodell.

Jobbeskrivning:

• Konsulten ska tillhandhålla kvalificerad resursstöd till bolagets Internal Audit avseende genomförandet av denna revision.

• Granskningen genomförs självständigt av konsulten, med stöd och delaktighet från internrevisor genom intervjuer och granskning av relevant dokumentation.

Förväntningar på konsultföretagets insats omfattar att:

• Medverka i utformning av granskningens inriktning och avgränsning

• Utarbeta förslag på granskningsmoment

• Inläsning av relevant granskningsdokumentation

• Genomföra och dokumentera intervjuer och tester

• Utarbeta revisionsrapport.

Kompetenskrav:

• Minst 5 års relevant erfarenhet av internrevisionsuppdrag

• Minst 3 års erfarenhet av att planera och genomföra självständiga granskningsuppdrag

• Dokumenterad erfarenhet från granskningar av GDPR compliance i större organisationer

• Vana att skriva rapporter på såväl svenska som engelska

Meriterande kompetens:

• Kommunikativ

• Analytisk

• Resultatorienterad

Startdatum: Omgående

Längd: 2018-12-31

Plats: Stockholm

Arbetstid: 200 h

Språk: Svenska samt Engelska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Auditing, GDPR – General Data Protection Regulation

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.