Overview

Till vår kund söker vi en IT-arkitekt nivå 3.

Jobbeskrivning:

Vi söker nu en IT-arkitekt för deltagande i ett antal förstudier och projekt hos vår kund som kretsar

kring några av vårdens viktigaste system, samt även ute hos deras kund. IT-arkitekten kommer att få

arbeta med diverse olika arkitekturella frågor och lösningar.

Kompetenskrav:

– Konsulten ska uppnå kompetensnivå 3 vilket motsvarar minst 4 års erfarenhet inom rollen som IT-arkitekt.

– Konsulten ska ha erfarenhet av operativt arbete med IT-arkitektur i minst 4 år i organisationer med komplexa ITlandskap

– Konsulten ska ha erfarenhet av integrationsarkitektur

– Konsulten ska ha god kunskap om konceptuell och logisk arkitektur, design och teknisk modellering

– Konsulten ska ha god kunskap om design med UML

– Konsulten ska ha dokumenterad IT-arkitekturutbildning.

Meriterande kompetens:

– Meriterande är att ha arbetat som IT-arkitekt inom kollektivtrafik

– Meriterande att ha arbetat som IT-arkitekt inom region/landsting

– Meriterande att ha erfarenhet av produkten SCOM (System Center Operations Manager)

– Meriterande att ha erfarenhet av integration på olika plattformar, t.ex. Mule, TIBCO

Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom vår kund

kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska uppfylla följande krav:

– Är affärsmässig och professionell i sitt agerande

– Har god social kompetens

– Är social och kommunikativ med en hög ambitionsnivå

– Har förmåga att förmedla arkitektur och lösningar till andra

– Är drivande och trivs i en ledande roll

– Har förmågan att se lösningar på problem

Startdatum: 2018-11-08

Längd: 3 månader. Kunden äger rätten till option om 3 förläningsperioder á 3 månader.

Plats: Uppdraget ska utföras 100% på plats hos vår kund i Huskvarna.

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: UML (Unified Modeling Language), IT-Architecture, Integration architect

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.