Overview

Vi är en grupp om 10 personer uppdelat på två team som jobbar med att utveckla program för simulering och analys av kraftsystemet. Spica-teamet som just nu består av fyra personer varav tre utvecklare behöver förstärkning för att täcka upp för en tillfällig vakans.

Spica är ett beräkningssystem som är integrerat med vårt driftövervakningssystem och används kontinuerligt för kapacitetsbestämning i vårt kontrollrum samt för kraftsystemanalys.

Arbetsuppgifterna kommer till stor del handla om felrättningar av befintlig användargränssnitt i JAVA men även implementering av ny funktionalitet enligt gemensamma prioriteringar. Testimplementation och dokumentation ingår också i arbetet.

Vi är en självgående grupp som har ett SCRUM-baserat arbetssätt med nära samarbete med våra användare. Gruppen jobbar utöver ren utveckling även med testning och verifiering, support, utbildning och modellering av kraftsystemet.

Skallkrav:

– 3 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling

– minst ett års erfarenhet av GUI-programmering i JAVA

– förmåga att skriva kod som är förståelig och lätt att underhålla

– minst ett relevant referensprojekt med namngivna kontaktpersoner

Meriterande:

– kunskap inom interaktionsdesign/användbarhet

– god vana inom Linux/Unix

– kunskaper inom C

– flerårig utbildning inom datateknik/datavetenskap

– kunskap om simulering av dynamiska system, elkraft eller reglerteknik

Konsulten bör vara självgående och resultatorienterad men även serviceinriktad. Kvalitetsmedvetenhet är en självklarhet.

Tagged as: Java

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.