Overview

Till vår kund söker vi en IT konsult

Jobbeskrivning:

Vi söker just nu två konsulter (team) för att stötta vår kund i konceptutveckling av digitala företagstjänster. Vår kund genomförde en förstudie för digital tjänsteplattform gentemot företagare skulle kunna se ut förra året. Denna utgick från användarupplevelse, nytto- och effekthemtagning för att effektivisera kommunikation och service till företag och näringsliv. Förstudien kommer vara utgångspunkten för uppdraget.

Du skall utifrån denna arbeta fram ett förslag på ett digitalt koncept, detta skall fungera för olika typer av företag i olika storlekar inom olika branscher. Det är viktigt att förstå flera processer (såsom uppstart av företag, bygglovsansökan, serveringstillstånd m fl) inklusive vilka förvaltningar och bolag som behöver kontaktas, vilka tillstånd som behöver sökas med mera. Fler riktlinjer i uppdraget är:

– Lös de behov som målgrupperna har fört fram i förstudien och hur dessa kan tillgodoses utifrån befintlig infrastruktur, och vad som ev. måste tillföras för att realisera konceptet.

– I första hand ska lösningen utgå från vad som redan finns hos vår kund, och i andra hand skall en GAP-analys genomföras för att kartlägga eventuella investeringar som krävs.

Du skall utöver att producera ett koncept för digitala tjänster och service även:

– Utredningen ska presenteras i form av en skriftlig rapport, Word-dokument, Powerpointpresentation eller annat öppet format. Råmaterial från ev. intervjuer eller undersökningar ska bifogas.

– En muntlig genomgång till beställaren och ev. arbetsgrupp med överlämning och förklaringar av resultat ska också ingå.

– Leveransen ska även innehålla krav i form av user stories för ett framtida utvecklingsprojekt.

Kompetenskrav:

Dokumenterad erfarenhet och kunskaper inom:

• Konceptutveckling

• Liknande uppdrag

• Användarcentrerad utveckling och analys av användarbehov

• Teknisk kravställning av liknande digitala tjänster

• Tillgänglighet – WCAG 3.0

Startdatum: Enligt Överenskommelse

Längd: Slutfört 2018

Plats: Göteborg

Arbetstid: 400 Timmar

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Requirement Specification, Affärskoncept, Tjänsteutveckling

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.