Overview

Till vår kund söker vi en Lantmätare BA-BÄ

Projektbeskrivning:

Inom ramen för Stockholm Ström planerar Ellevio för en 400 kV-ledning mellan stamstationerna Beckomberga och Bredäng i Stockholm Stad samt Ekerö kommun. Ledningen kommer att vara i form av kabelförband som förläggs i mark och vatten. I samband med projektet ska också en befintlig 220 kV-luftledning mellan samma stationer raseras.

Uppdraget kommer primärt handla om att hjälpa Ellevio med pågående förhandling och upprättande av olika markupplåtelseavtal och nödvändiga tillstånd inkl ledningsrätt samt genomförandeavtal med ett flertal aktörer för detta utbyggnadsprojekt.

Rollbeskrivning:

Du kommer att fungera som en stöd för tillståndsfrågor och markåtkomstavtal avseende vårt pågående projekt BA-BÄ som avser 400 kV-kabelförband i mark och vatten. Ett antal komplexa tillståndsfrågor hanteras sedan flera år för projektet och uppdraget innebär att slutföra dessa och eventuella ytterligare avtalsfrågor.

Rollen innebär att du får överenskomna markupplåtelseavtal och övriga tillstånd för mark- och sjöförlagd hsp-ledningar.

Kompetenskrav:

Erfaren lantmätare med infrastrukturuppdrag inom större tätort.

Startdatum: 2018-11-01

Längd: 2019-12-31

Plats: Stockholm

Arbetstid: Vid behov, ca 5H i veckan.

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Infrastrukturprojekt, Förhandling och avtal

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.