Overview

Till vår kund söker vi en lantmätare KL21

Projektbeskrivning:

Projekt KL21

Inom ramen för Stockholm Ström planerar Ellevio för en pågående utbyggnad av en 220 kV-ledning mellan stamstationerna Värtan och Danderyd i Stockholm Stad, Solna samt Danderyd kommun. Ledningen kommer att vara i form av flera kabelförband som förläggs i mark och vatten. I samband med projektet ska också en befintlig 220 kV-luftledning mellan samma stationer raseras.

Uppdraget kommer primärt handla om att hjälpa Ellevio med pågående förhandling och upprättande av olika markupplåtelseavtal och nödvändiga tillstånd inkl ledningsrätt med ett flertal aktörer för detta utbyggnadsprojekt.

Rollbeskrivning:

Stöd för tillståndsfrågor avseende vårt pågående projekt KL21 som avser 220 kV-kabelförband i mark och vatten. Ett antal komplexa tillståndsfrågor hanteras sedan fler år för projekt, och uppdraget innebär att slutföra dessa och eventuella ytterligare avtalsfrågor.

Kompetenskrav:

Kompetenskrav:

– Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av genomförandeavtal från andra infrastrukturprojekt, stor förhandlingsvana och vara självständigt drivande.

Meriterande kompetens:

– Juridisk kompetens typ lantmätare avseende deluppdraget genomförandeavtal. Lantmätarutbildning eller motsvarande utbildning/kompetens avseende deluppdraget markåtkomstfrågor.

Startdatum: 2018-11-01

Längd: 2019-12-31

Plats: Stockholm

Arbetstid: Enligt behov, ca 5 h/vecka

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Infrastrukturprojekt, Förhandling och avtal

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.