Overview

Till vår kund söker vi en Lösningsarkitekt. Lösningsarkitekt.

Jobbeskrivning:

Arkitektur och grundinformation/masterdata management är en framgångsfaktor för att säkerställa digitalisering i området framtidens hälso- och sjukvård. Kunden etablerar nu ett program för att införa masterdata management inom SLL. Befintlig förvaltning av grundinformation ska göras om till förvaltning av masterdata i en modern masterdata management organisation. Till detta behövs ett antal kompetenser inom arkitektur, projektledning, informationssäkerhet osv. Planera införandet av it-lösningar i samband med att en masterdataförvaltning skapas, baserat på organisationens behov och existerande it-tjänster. Se till att de landstingsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen.

•Teknisk arkitektur och design

• Teknisk design- och lösningsdokumentation

• Kunskapsstöd problemärenden

• Förändringshantering

• Analysera risker, påverkan och samband

Kompetenskrav:

Dokumenterad erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt, helst certifierad IT-arkitekt

• Dokumenterad kunskap om relationsdatabaser, informationsmodellering, informationsregelverk, webservices, API:er och “best practices” inom området

• Dokumenterad kunskap om masterdata management

• Bör ha god förmåga att förstå komplexa datastrukturer och samband

• Bör ha erfarenhet av hur myndighetsvärlden inom hälsa, vård och omsorg fungerar

• Bör ha förståelse för hur den nationella IT-infrastrukturen är uppbyggd

Startdatum: ASAP

Längd: 2019-01-31

Plats: Stockholm

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Option om förlängning: Ja, upp till 4 månader.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Solution Architect

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.