Overview

Till vår kund Täby Kommun söker vi efter en konsult/er för nedanstående uppdrag.

Uppdragsbeskrivning:

Ta del av detaljerad uppdragsbeskrivning, se “Documents/Links”.

Handlingar som ska ingå i anbudet:

☒ CV

☒ Referensförteckning

☒ Pris

☒ Eventuell begäran om sekretess

☒ Mailadress till alla offererade konsulter (Med anledning av GDPR behöver Ework informera alla offererade konsulter om att deras CV kommer att skickas vidare till tredje part)

Frågor:

Har ni frågor gällande uppdraget, vänligen kontakta uppdragsansvarig, Annakarin Knutsson, på: annakarin.knutsson@eworkgroup.com

Vi uppskattar att eventuella frågor kommuniceras via mail då dessa ofta behöver tas vidare för avstämning med beställaren.

Vi accepterar inte anbud som hänvisar till andra villkor än de ni hittar under “Avtalsvillkor”

Intervju:

Konsult/Leverantör kan vid behov bli kallad till intervju för fastställande av kvalificeringskrav.

Rangordning:

Ework rangordnar och skickar fram samtliga anbud som uppfyller kraven enligt “KVALIFICERING”. Rangordning sker utefter pris och/eller tillgänglighet, beroende på kundens önskemål. Notera att kunden har möjlighet att avböja rangordnad konsult/anbud samt att detta inte påverkar utvärdering/feedback.

Vid fall där Ework ska rangordna på ett (1) utav kriterierna pris/tillgänglighet och flera anbudsgivare bedöms lika, kommer det ej valda kriteriet bli avgörande.

Avtalsvillkor:

Villkor för uppdraget kommer att vara grundade på Eworks ramavtal med kund som tillämpar ABK 09 med vissa avsteg. Ta del villkoren i bilaga ” Exempelavtal STIC 2018”, se ”Documents/Links”.

Sista ansökningsdag är 2018-10-25

Anbud får gärna skickas via mail direkt till uppdragsansvarig: Annakarin.knutsson@eworkgroup.com

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.