Overview

Till vår kund söker vi en Nätverkstekniker

Jobbeskrivning:

Vi söker just nu efter nätverkstekniker för att stötta vår kund vid migrering av nätförbindelser. Du kommer tillsammans med en grupp hos vår kund arbeta med nätleverantörer och vår kunds IT strateger i genomförandefas av detta. Du kommer arbeta på plats hos vår kund med konfiguration av bland annat Cisco ASA och Cisco ASR9000 för att migreringsarbetet och förberedelser av design skall gå smidigt. Ärendehantering av kommunikationstjänster med kopplingar till nätet kommer att ske. Det förväntas att du kan arbeta självständigt i de verktyg som vår kund arbetar i, bland annat Service Now och Office 365. Det är viktigt att ha en god social förmåga då du kommer ha mycket personkontakt. Kontinuerlig rapportering och leveransavstämning sker och viss incidenthantering kan ingå.

Kompetenskrav:

• Minst 3 års erfarenhet av konfigurationsarbeten inom routing i enterpricenätverk

• Minst 3 års erfarenhet av konfigurationsarbeten av brandväggar i enterpricenätverk

• Minst 5 års Dokumenterad erfarenhet av större implementeringsuppdrag där Cisco ASA och Cisco ASR9000 ingår.

Startdatum: 2018-11-01

Längd: 2019-12-31

Plats: Göteborg

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Cisco, Network Technician

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.