Overview

Till vår kund söker vi en Processpecialist.

Kunden är i behov av en processansvarig till ett Supply Chain projekt som är en del av ett större integrationsprogram. Den hjälp man behöver är att driva processutveckling samt dokumentera och implementera processer och rutiner inom två delprojekt:

1. Flytt av ett av kundens lager till 3PL partner.

2. Sammanslagning av två fältorganisationer, inklusive arbetssätt, processer, system, lager mm.

Ansvarsområden är primärt följande men kan förändras något efter behov:

• Vara drivande och sammanhållande i arbetet gällande utveckling, dokumentation och förändring av arbetssätt och processer inom projekten.

• Kravställning mot berörda organisationer med syfte att genomföra beslutade förändringar.

• Leda processarbetet i samarbete med processansvariga och experter i berörda verksamheter.

• Granska processens riktighet och effektivitet och kommunicera med berörda processägare.

• Påtala brister och förbättringsmöjligheter.

• Föreslå förändringar i arbetssätt och rutiner.

• Verka för att processförändringar genomförs och efterlevs.

• Bevaka förändringar i verksamheten under projektets gång, så att de överensstämmer med berörda processer.

Erfarenhet

• Högskoleutbildning

• Erfarenhet av processutveckling och processverktyg

• Erfarenhet av projektarbete

• Erfarenhet inom Supply Chain och Logistik ses som en fördel

• Erfarenhet av att leda workshops och sammanställa output

Kompetenser och egenskaper:

• God analytisk förmåga.

• God affärsförståelse.

• God kunskap inom processutveckling och processverktyg (Visio).

• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

• Självmotiverad och driven.

• En positiv attityd och ser möjligheter i utmaningar.

• Kan leverera resultat i en komplex miljö under hög press.

• Kan hantera osäkerhet och är bekväm med att arbeta i en förändrande miljö.

• Goda kommunikations- och presentationsfärdigheter.

• Avancerad kunskap av Microsoft Office.

Startdatum: Så snart som möjligt.

Längd: 2 månader med möjligheter till förlängning.

Plats: Stockholm

Arbetstid: 100% on-site

Språk: Svenska och engelska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Microsoft Office, Microsoft Visio, Logistik, Kvalitet, processutveckling, Supply Chain, Process Management

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.