Overview

Till vår kund söker vi en projektledare!

Jobbeskrivning:

Kompetenskrav:

Affärssystem, upphandlingar, inköp och implementation av IT-system

Meriterande kompetens:

Erfarenhet från bostadsbranschen och av fastighetssystem

Förväntat resultat av uppdrag: Inför en upphandling och införande av ett nytt affärssystem behöver vi någon som kan göra en förstudie. Förstudien skall:

• Klarlägga omfattningen av dagens funktionaliet

• Analysera nuläget

• Strukturera kommande upphandlings innehåll

• Kartlägga intressenter

• Bedöma affärsnyttan

• Ta fram lösningsförslag

• Klarlägga krav

Belastning: I samråd med kund

Startdatum: 2018-10-15

Längd: 2019.02-28

Option på förlängning: JA

Plats: Växjö

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Project Management, Prestudy / Analysis

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.