Overview

Till vår kund söker vi en projektledare för investeringsprojekt hos Ellevio

Bakgrund:

Stora strukturella förändringar planeras över en 10-årsperiod av regionnätet i Stockholm. Intressanta mångmiljonprojekt kommer att lanseras i tät följd, där flera intressenter kommer att delta. Syftet är att öka förnyelsen av Ellevios elanläggningar, öka kapaciteten och tillförlitligheten samtidigt frigöra värdefull mark, som idag nyttjas som ledningsgator.

Ellevio har därmed behov av erfarna Projektledare. En kandidat ska kunna lägga 50-100% av en heltidstjänst på detta uppdrag och ska finnas tillgänglig på Ellevios kontor 1 dag per vecka. Utöver rena elkraftfrågor ingår tex även arbetsmiljö, mijlö, säkerhet, bygg- och tillståndsfrågor.

Jobbeskrivning:

Projektledaren ansvarar för investeringsprojekt som är komplexa med dimensioner inom teknik, anläggning och miljö. Efter projektens planeringsfas ansvara projekteldare för att ta fram underlag till investeringsbeslut, genomföra projektet, dokumentera och drifta samt avsluta projektet, vilket kräver en helhetssyn inom elkraftområdet. Vidare agerar projektledaren beställarombud mot leverantörer och arbetar aktivt med att säkerställa kvalitet på såväl förfrågningsunderlag som genomförande av investeringsprojekt för elkraftanläggningar. Uppföljning av arbetsmiljö och miljö är en central funktion. Projektledaren kommer arbeta med både andra inom Ellevio, kunder, externa intressenter, konsulter och entreprenörer.

Startdatum: ASAP

Längd: Längden på uppdraget är 1 år från tilldelningen med option på förlängning årsvis

Plats: Stockholm

Arbetstid:. En kandidat ska kunna lägga 50-100% av en heltidstjänst på detta uppdrag och ska finnas tillgänglig på Ellevios kontor 1 dag per vecka.

Språk:Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Project Management, Technical Documentation, Electrical engineering

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.