Overview

Till vår kund söker vi en konsult med dokumenterad kunskap inom RPA

Jobbeskrivning:

Våren 2018 etablerade SPV en ny utvecklingsavdelning med uppdrag att bland annat driva växthus för nya innovativa arbetssätt med möjlighet att testa nya tekniker.

Hittills har vi utforskat möjliga nyttor med bl.a. AI och RPA, bland annat i samarbete med studeranden från Mittuniversitetet och inom ramen för sommarkursen Higher Ambition Internship. Utifrån resultatet av studenternas arbete väljer vi nu att investera i ett pilotprojekt där vi ska testa RPA inom utvalt område på SPV. Vårt mål är att ha en färdig automatiserad lösning, med stöd av RPA-tekniken, innan julledigheter tar vid. Utifrån erfarenheter från pilotprojektet kommer vi att bestämma om vi vill införa RPA inom fler områden och i vilken omfattning. Vi ser fram emot ett intensivt och kreativt samarbete med rätt leverantör som har möjlighet att hitta de lösningar vi behöver!

Syfte med uppdraget är att visa på vilka arbetssätt och verktyg som bör användas vid automatisering av processer samt att genomföra automatisering av en utvald process.

Uppdraget omfattar att

• Tillsammans med SPV granska och välja lämplig(-a) process(-er) att automatisera genom RPA.

• Utforma och bygga processflöden för roboten/robotarna och dokumentera implementeringen.

• Införskaffa och installera teknologi i testversion.

• Ta fram en eller flera ”prototyper” och testa robotens/robotarnas hantering av processflödet i minst en utvald arbetsprocess.

• Hantera och implementera ytterligare logik vid upptäckta fel eller incidenter.

• Granska och dokumentera resultatet och dela lärdomar.

• Vid SPV internt visa upp automatiserad process, dela erfarenheter och genomföra en business impact-workshop för fortsatt arbete.

I uppdraget ingår att dokumentera enligt SPV:s riktlinjer och att kompetens överförs till utsedd personal.

Ska-krav

Konsult/-erna ska ha dokumenterad erfarenhet att införa RPA i tjänsteorganisationer.

De ska ha kompetens och erfarenheter kring pilotprojekt baserade på RPA teknik och ha arbetat med hela processen från uppstartsanalys till realiserad automatisering med stöd RPA teknik.(Teknologi som erbjuder automatisering av repetitiva arbetsuppgifter utan utveckling av underliggande system).

• Anbudsgivare ska beskriva erfarenheter från tidigare uppdrag där beprövade arbetssätt vid automatisering av processtjänster använts.

Startdatum: 2018-11-12 eller tidigare enl ök.

Slutadatum: 2018-12-22, med möjlighet till förlängning 2019-01-31 och som längst 2019-02-28.

Plats: Sundsvall

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Robot Process Automation (RPA)

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.