Overview

Till vår kund söker vi en infrastrukturarkitekt med lång erfarenhet.

OBS detta uppdrag är säkerhetsklassat och den konsult som blir tilldelad uppdraget måste genomgå säkerhetsklassning innan uppdraget kan starta. Detta bedöms ta ca 6-10 veckor.

Bakgrund:

Kundens enhet för gemensam IT-service söker en linjearkitekt.

I enheten och sektionens uppdrag ingår daglig drift av verksamhetssystemen samt drift, förvaltning och utveckling av underliggande infrastruktur. Verksamhetssystemen används av flera olika myndigheter och av Sveriges medborgare runt om i landet.

Jobbeskrivning:

Som linjearkitekt för it-arbetsplats arbetar du operativt och strategiskt med att utveckla it-arbetsplatsen inom modern workplace och modern desktop.

Rollen innebär att man har ledaregenskaper och arbetar operativt med tekniska frågeställningar, långsiktigt såväl som kortsiktigt.

Specificerade och generella arbetsuppgifter i rollen som linjearkitekt på IT-arbetsplats:

* Planera för och vara delaktig/drivande i Windows as a Service-konceptet.

* Mentorskap inom IT-arbetsplats för de senaste tekniska lösningarna.

* Sprida kunskap och information i skriftlig såväl som muntlig form.

* Säkerställa att IT-arbetsplatsen uppfyller verksamhetens krav, säkerhetskrav och riktlinjer.

* Ta fram långsiktig plan för IT-arbetsplatsen tillsammans med andra arkitekter inom IT-arbetsplats såväl som andra områden.

* Ge rekommendationer och implementera tekniska lösningar och/eller teknologier för nyutveckling.

Involverade produkter/tekniker/modeller/system:

* Windows 10

* System Center Configuration Manager

* PowerShell

* Exchange, SharePoint, Skype for Business

* ITIL

Linjearkitekten leder arbetet med releasehantering av klientplattformen, som omfattar design, analys, samt dokumentation. Rollen innebär att ta ansvar för att driva arkitekturen i samarbete med andra delar i organisationen. Linjearkitekten agerar kravställare på linjen för att realisera den beslutade och finansierade arkitekturen. Linjearkitekten ansvarar också för att inom organisationen sprida information och budskap till det egna objektet såväl som andra objekt.

Skallkrav:

– Beskriv hur konsultens kompetens och erfarenhet är lämplig för efterfrågad roll, beskrivning och specificerade arbetsuppgifter.

– Kunskap, konsult ska ha hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll. Bekräfta och motivera kunskap i fritextfältet intill frågan.

– Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.

Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll. Bekräfta och motivera erfarenhet i fritextfältet intill frågan.

– Ledning, konsulten tar huvudansvar för ledning av en större grupp. Motivera huvudansvaret för lednings av större grupp i fritextfältet intill frågan.

– Konsulten arbetar med mycket stor självständighet. Bekräfta och motivera erfarenhet i fritextfältet intill frågan.

– Konsulten ska minst ha 8 års arbete som teknisk specialist inom Windows både klient och server.

– Konsulten ska minst ha Microsoftcertifiering inom Windows 10, exempelvis Configuring Windows Devices eller motsvarande senare certifiering.

– Konsulten ska minst ha drivit och genomfört ett migreringsprojekt inom Windows klientplattformen.

– Konsulten ska minst ha drivit och genomfört ett livscykelhantering och ha arbetat med release management.

– Konsulten ska ha erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag.

– Konsulten ska acceptera en introperiod där priset är rabbaterat till 50 % dom första 40 timmarna på uppdraget (detta gäller inte om konsulten varit hos kunden på uppdrag i minst 3 månader under senaste 12 månaderna).

Börkrav:

– Konsulten bör kunna leda och genomföra presentation av planer och strategier inom området inför minst 20 personer.

– Konsulten bör kunna anpassa klienter och utrullningar av klienter samt applikationsanpassning inom stora organisationer eller annan myndighet med minst 1 000 slutanvändare.

– Konsulten bör ha ITIL Certifiering eller motsvarande.

Startdatum: 2018-12-01

Längd: 2019-12-31. 2 förlängningsoptioner om 12 månader.

Plats: Solna

Arbetstid: 100 %

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: IT-Infrastrukturarkitekt

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.