Overview

Till vår kund söker vi en Senior Projektledare komplexa anläggningsprojekt

Jobbeskrivning:

Uppdrag som senior projektledare för komplexa anläggningsprojekt innebär att genomföra komplexa anläggningsprojekt för stamnätets anläggningar som t ex. kabelprojekt. Som senior projektledare företräder du Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat. Det dagliga arbetet handlar om att leda och styra projektgruppen genom projektets olika faser från projektering till entreprenad och överlämning av anläggning till beställaren.

Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. ledning av projektering, framtagandet av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, upphandling samt genomförandet av beslutade investeringar med kontrakterade entreprenör(er). Det dagliga arbetet innebär att styra och leda projektgruppen, interna och externa intressenter. Upp-draget innefattar arbetsuppgifter som ekonomiskt prognosarbete, samordning av tidplaner, målstyrning, rapportering och riskhantering, offentlig upphandling samt kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöuppföljning. I uppdraget som projektledare ingår rollen att företräda Svenska kraftnät i beställarroll samt delta i kommunikation med externa parter som t.ex. media, myndigheter och markägare

Skall-krav

Utbildning:

Ingenjörsexamen på master-/civilingenjörsnivå eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Vid uppdrag inom anläggningsprojekt skall konsulten ha genomgått utbildning i BAS-P och BAS-U samt inneha intyg i ESA-14.

Kompetens och erfarenhet

• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

• God samarbets- och ledarskapsförmåga med tvärdisciplinärt projektteam.

• God kommunikationsförmåga med många interna och externa kontaktytor som t ex beställare, sakägare, leverantörer, entreprenörer, myndigheter

Konsulten skall ha minst 12 års arbetslivserfarenhet av samtliga av följande om-råden:

• Projektledning med tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan och projektteam.

• Riskhantering inom projektledning.

Konsulten ska ha gedigen, dokumenterad erfarenhet av projekt med stor omfattning, komplexitet, budget, riskhantering och ansvar.

Därutöver skall konsulten ha arbetslivserfarenhet av följande områden:

• Förhandling.

• Styrning och uppföljning av arbetsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet.

• Entreprenadjuridik (AB 04 och ABT 06 samt AMA).

• Projektledning inom infrastruktur/samhällsbyggnad, industri/anläggning eller motsvarande.

• Fackkunskap inom eltransmission och/eller anläggningsteknik.

• Gedigen erfarenhet av intressenthantering, t.ex. samarbetsprojekt och samverkan med andra anläggningsägare.

Bör-krav

• Dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete och kunskap om olika internationella kontraktsformer såsom tex FIDDIC

• Dokumenterade utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

• Erfarenhet av kontraktsförvaltning i komplexa projekt

TR13 miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och kvalitet

Konsulten skall uppfylla och efterleva kraven som ställs i Svenska kraftnäts rikt-linjer TR13 miljö, arbetsmiljö, elsäkerhet och kvalitet enligt nedan.

Konsulten kommer att agera som Bas-P i vissa av projektets faser.

Dokumenten finns att ladda ner från

http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/tekniska-riktlinjer/?tab=document&limit=20&category=65&sort=title#documentx

• TR13-01 Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö, miljö, elsäkerhet och kvalitet.

• TR13-03-02 Kompletteringar, förtydliganden och speciella

tillämpningar av ESA14

• TR13-04-01 Miljö och hälsa

Personliga egenskaper

Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid en eventuell intervju:

• God samarbetsförmåga och initiativförmåga

• Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning

• Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation

• Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende

• Arbetar självständigt och målinriktat

• Hög personlig integritet och beslutsförmåga

Startdatum: 2018-10-01

Längd: 2020-12-31

Plats: Sundbyberg

Arbetstid: 40 timmar / veckan

Språk: Svenska och Engelska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Project Management, Arbetsmiljöarbete, Graduate engineer, Procurement

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.