Overview

Till vår kund söker vi ett nu ett mindre team på tre personer som driver ett utvecklingsuppdrag för att utifrån krav implementera front-end (webgrässnitt) samt back-end (mot Svenska kraftnäts integrationsmotor/databas) för hantering av Strukturdata för realtidsmätvärden. Systemet ska realisera ett Utökat Mätpunktsregister.

En utökad insamling av realtidsmätvärden föreskrivs av EU-kommissionsens nätkoder Drift av stamnät (SO GL), Nätanslutning av generatorer (RFG) och Nätanslutning för förbrukning (DCC).

Utöver direkt övervakning, är den huvudsakliga indirekta användningen av realtidsmätvärden beräkning av estimat för att säkerställa att det totala effektflödet genom det svenska kraftsystemets flaskhalsar samt på gränsförbindelser inte överstiger aktuell maximal överföringskapacitet.

Utökad tillgång till realtidsmätvärden för produktion innebär förbättrade förutsättningar för upprätthållandet av effektbalansen i det nordiska systemet och därmed en säkrare systemdrift. Detta då det blir lättare att identifiera vad som orsakar aktuella obalanser och göra bedömningar av hur de kommer att utvecklas. Denna förmåga, BSA (Balance Situation Awareness), möjliggör ett mer proaktivt arbetssätt jämfört med dagens. Utökad tillgång till realtidsmätvärden för produktion innebär också att tillgängligheten av avropade reserver kan verifieras och att aktiverade reserver kan följas upp och säkerställa att erlagda ersättningar är korrekta.

En central del i verksamhetsprogrammet Realtidsdata är att säkerställa att de realtidsmätvärden som behövs för nätmodellen i observerbarhetsområdet och för balanshållningen verkligen samlas in och används.

Realtidsdataprogrammets mål är att leverera resultatet av en utökad insamling av realtidsmätvärden. Programmets effektmål har brutits ned i resultatmål i åtta projekt. Ett av dessa projekt har som uppgift att realisera ett system för Strukturdata för Realtidsmätvärden genom ett system som implementerar ett utökat Mätpunktregister.

Jobbeskrivning:

Då Svenska kraftnät, genom ett annat projekt, har ett mindre team inne för utveckling av likande funktionalitet för ett system för driftsplanering och analys av arbeten och avbrott på anläggningar i stamnätet (”SIRSCI-projektet”), önskas viss samordning med detta team (gemensam utvecklingsmiljö, arbetsprocesser etc).

Utvecklingsteamet ingår i Strukturdata för Realtidsmätvärdesprojektet och kommer att bestå av 3 utvecklare och testare, där en person också ska kunna agera IT-delprojektledare. Projektledare, Lösningsarkitekt m fl finns som del av det redan etablerade Realtidsdataprogrammet.

Kompetenskrav:

• Visual Studio

• MS-SQL

• .Net Core (gärna v2.1)

• Entity Framwork Core (gärna v2.1)

• REST Swagger/Open API

• Agila metoder (ex vis Scrum, Kanban)

• TFS, GIT, Jira, ReqTest

• Kravinsamling

• Erfarenhet av infrastrukturlösningar med mycket höga krav på IT-säkerhet då Svenska kraftnät är ett skyddsobjekt

• God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på Svenska och Engelska

Personliga egenskaper:

• Strukturerad och bra på att kommunicera med alla inblandade parter

• Har en professionell och kundorienterad attityd samt förmåga att snabbt ta till sig ny information och sätta den i sitt sammanhang

• Drivande, självgående och med fokus på både leverans och hög kvalitet.

• Erfarenhet av elmarknaden är meriterande men inget krav

Startdatum: 2018-12-01

Längd: 2019-05-31 med option på förlängning.

Plats: Sundbyberg

Arbetstid: 40 timmar / Veckan

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Project Management, IT Security, Agile/Scrum, Jira

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.