Overview

Ework arbetar just nu med sitt anbud till Svenska Spels ramavtalsupphandling och upphandlingen gäller konsulter inom följande områden:

1. Systemutveckling

2. IT-säkerhet

3. Test

4. Leda och styra

5. Verksamhetsutveckling

Till upphandlingen kommer vi att behöva redovisa konsultprofiler för ett antal angivna exempelroller med tillhörande fiktiva uppdrag och där behöver vi hjälp.

Vänligen kika genom den fiktiva uppdragsbeskrivningen nedan och återkom gärna om ni uppfyller kraven samt är intresserade av att gå med i upphandlingen.

Viktigt:

Ni kan enbart vara underleverantör till EN anbudsgivare i denna upphandlingen, så vi behöver att ni intygar att ni enbart går med Ework.

Fiktivt uppdrag: Utveckling av en app inom sportspelsområdet för operativsystemet Android eller iOS

Beskrivning av det fiktiva uppdraget:

Appar är ett expansivt område för Svenska Spel. Kanalen är viktig för affären och appar är uppskattade av våra kunder. Konsulten kommer således att ges möjlighet att bidra i ett mycket viktigt uppdrag.

Uppdraget omfattar alla delar och moment vid systemutveckling. Det innebär att konsulten utöver systemutveckling och enhetstester bland annat kommer att bidra till utformningen av appen och till de krav och den design som slutligen ska implementeras. Arbetet sker i ett tvärfunktionellt team där beställare, interaktionsdesigners, arkitekter och andra systemutvecklare ingår. Svenska Spel arbetar agilt och kommer tillämpa kanban eller scrum i uppdraget.

Appen kommer att ha rik funktionalitet och ett gränssnitt som reagerar på sport- och spelhändelser i nära realtid. Utbudet av sporter och spelobjekt är mycket omfattande och variationsrikt. Att enkelt och snabbt kunna söka, filtrera och navigera inom utbudet kommer liksom sättet att välja spelobjekt vara mycket viktiga funktioner. Appen ska vidare ge möjlighet att bevaka sporter, lag och spelobjekt samt ge notifieringar vid flera typer av händelser såsom start av match respektive mål. En annan grupp av funktioner rör säkra transaktioner där användaren loggar in med BankID, överför pengar till och från bank samt lägger och annulerar spel.

Att konsulten har stor erfarenhet av utveckling för operativsystemet Android med både Java och Kotlin, eller iOS med både Swift och objective-C, är en förutsättning. Därutöver kommer konsultens erfarenhet av mer avancerade appar riktade till konsumenter, samt erfarenhet av agila arbetsmetoder att vara viktiga för framgång.

Slutligen värdesätter Svenska Spel konsultens erfarenhet av utveckling av appar avseende sport och/eller spel, då en framgångsfaktor för att utveckla bra appar för sportspel är kunskap kring uppbyggnaden av och regelverket för sporter och idrotter, liksom kunskap om var spänningsmomenten uppstår. Även konsultens kunskap om sport och idrott i allmänhet kan vara av värde, då detta erfarenhetsmässigt visat sig gynna arbetets framfart, kvalitet och graden av innovation i relation till just utveckling av appar för sportspel.

Att svara ja innebär dock inga förpliktelser, bara möjligheter till nya uppdrag.

Vi på Ework ser fram emot ett givande samarbete och intressanta uppdrag ihop under de kommande åren!

Tagged as: Java, SWIFT, Objective-c, Android, IOS, Kotlin

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.