Overview

Ework arbetar just nu med sitt anbud till Svenska Spels ramavtalsupphandling och upphandlingen gäller konsulter inom följande områden:

1. Systemutveckling

2. IT-säkerhet

3. Test

4. Leda och styra

5. Verksamhetsutveckling

Till upphandlingen kommer vi att behöva redovisa konsultprofiler för ett antal angivna exempelroller med tillhörande fiktiva uppdrag och där behöver vi hjälp.

Vänligen kika genom den fiktiva uppdragsbeskrivningen nedan och återkom gärna om ni uppfyller kraven samt är intresserade av att gå med i upphandlingen.

Viktigt:

Ni kan enbart vara underleverantör till EN anbudsgivare i denna upphandlingen, så vi behöver att ni intygar att ni enbart går med Ework.

Fiktivt uppdrag: Utveckling av webbsidor för sportspel innehållandes sport- och spelinformation. Webbsidorna är responsiva och avsedda för desktop, tablet och mobil.

Beskrivning av det fiktiva uppdraget:

Uppdraget omfattar alla delar och moment vid systemutveckling. Det innebär att konsulten utöver systemutveckling och enhetstester bland annat kommer att bidra till utformningen av webbsidorna och till de krav och den design som slutligen ska implementeras. Arbetet sker i ett tvärfunktionellt team där beställare, interaktionsdesigners, arkitekter och andra systemutvecklare ingår. Svenska Spel arbetar agilt och kommer tillämpa kanban eller scrum i uppdraget. De aktuella webbsidorna är responsiva och utvecklas bland annat med stöd av HTML, CSS och Javascript samt MVC-ramverk som Backbone.js och React.js. Webbtjänsten använder ett omfattande REST-API för interaktion med andra system. De tekniska förutsättningarna för uppdraget omfattar även vårt egenutvecklade CMS-system.

Att konsulten har stor erfarenhet av utveckling med stöd av ovannämnda teknologier och ramverk är en förutsättning. Därutöver kommer konsultens erfarenhet av mer avancerade webbsidor riktade till konsumenter, samt erfarenhet av agila arbetsmetoder vara viktiga för framgång.

Slutligen värdesätter Svenska Spel konsultens kunskap om sport och idrott då detta erfarenhetsmässigt visat sig gynna arbetets framfart, kvalitet och graden av innovation. Kunskapen och erfarenheten vi söker rör exempelvis uppbyggnaden av och regelverket för sporter och idrotter, liksom kunskap om var spänningsmomenten uppstår

Att svara ja innebär dock inga förpliktelser, bara möjligheter till nya uppdrag.

Vi på Ework ser fram emot ett givande samarbete och intressanta uppdrag ihop under de kommande åren!

Tagged as: HTML, JavaScript, CSS, Rest Api, react.js, Backbone.js

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.