Overview

Ework arbetar just nu med sitt anbud till Svenska Spels ramavtalsupphandling och upphandlingen gäller konsulter inom följande områden:

1. Systemutveckling

2. IT-säkerhet

3. Test

4. Leda och styra

5. Verksamhetsutveckling

Till upphandlingen kommer vi att behöva redovisa konsultprofiler för ett antal angivna exempelroller med tillhörande fiktiva uppdrag och där behöver vi hjälp.

Vänligen kika genom den fiktiva uppdragsbeskrivningen nedan och återkom gärna om ni uppfyller kraven samt är intresserade av att gå med i upphandlingen.

Viktigt:

Ni kan enbart vara underleverantör till EN anbudsgivare i denna upphandlingen, så vi behöver att ni intygar att ni enbart går med Ework.

Fiktivt uppdrag

Vidareutveckling, förvaltning och incidenthantering av Svenska Spels betalningslösningar

Beskrivning av det fiktiva uppdraget:

Svenska Spel erbjuder vid tiden för upphandlingen bland annat betalning med kort och Swish. Betalningslösningar som dessa är av självklara skäl kritiska funktioner och uppdraget omfattar därför utöver utveckling och förvaltning även incidenthantering. Uppdragets exakta innehåll kommer att variera över tid.

Utveckling och förvaltning omfattar alla vedertagna delar och moment. Det innebär att konsulten utöver systemutveckling och enhetstester bland annat kommer bidra till de krav och den design som slutligen ska implementeras. Arbetet sker i ett tvärfunktionellt team där beställare, interaktionsdesigners, arkitekter och andra systemutvecklare ingår. Svenska Spel arbetar agilt och tillämpar kanban eller scrum. Incidenthantering följer givna rutiner och även i detta fall är samarbete en framgångsfaktor.

Aktuella lösningar karakteriseras tekniskt av:

– C#

– .NET

– Node.js

– Docker

– Ruby

– NOSQL

– Linux

– REST-baserade mikrotjänster

– integrationer med externa tjänsteleverantörer

– interna transaktionssystem och webblösningar

– Agilt arbetssätt – Scrum eller Kanban

– TDD (Testbaserad utveckling)

Transaktionsvolymen är betydande och det ställs mycket höga krav på sund och säker transaktionshantering.

Att konsulten har stor erfarenhet av utveckling med stöd av ovannämnda teknologier och ramverk är en förutsättning. Konsultens kunskap och erfarenhet av betalningslösningar och asynkron programmering är särskilt betydande. Därutöver kommer konsultens erfarenhet av agila arbetsmetoder vara viktigt för framgång.

Att svara ja innebär dock inga förpliktelser, bara möjligheter till nya uppdrag.

Svara senast: 2018- 10- 12

Vi på Ework ser fram emot ett givande samarbete och intressanta uppdrag ihop under de kommande åren!

Tagged as: Linux, Node.js, NoSQL, TDD – Test driven utveckling, REST, Ruby, Integration, C#, .NET, Docker

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.