Overview

Till vår kund söker vi en Systemspecialist

Jobbeskrivning:

Vi söker en Tekniskt Systemspecialist för att ta roll som tjänsteleveransansvarig hos vår kund när det gäller klientinfrastruktur. I denna rollen kommer du samordna, leda och utveckla det tekniska tjänsteleveransområdet i sin helhet. Du skall även med djup teknisk kompetens inom klientdesign huvudsakligen inom GPO/GPP/Script och Security Baseline. Du skall bland annat:

• Leda tekniska tjänstelivscykeln av klientinfrastrukturen

• Leda teamet och dess medlemmar genom målstyrning för att uppnå teknikområdets årliga mål

• Följa upp leveransen och dess ingående tekniska områden kontinuerligt

• Planering och prioritering av uppgifter inom området för effektiv IT-leverans

• Delta i verksamhetsplanering och budgetplanering för området tillsammans med Funktionschef och IT-arkitekt

• Delta och bidra i beslutsforum som berör tekniska området

• Delta i leverantörsdialog och uppföljning

• Framställa teknisk vision och utveckla området tillsammans med utpekad IT-arkitekt så att det är ändamålsenligt verksamhetens behov

• Bereda beslutsunderlag och delta i avgörande teknikbeslut för området

Det tekniska ansvaret omfattar:

• Active Directory Group Policy

• Windows as a service

• SCCM

• MDT

• Windows 7/8/10

• Powershell

• ITIL

Kompetenskrav:

Vi söker dig som kan agera ledare, styra dina gruppmedlemmar och se till att ni når uppsatta mål. Du bör självständigt kunna hantera uppgifter och ta fram lösningsförslag som möter behov och krav. Vi söker dig som kan se förbättringar och ständigt bidra till att utveckla klientinfrastrukturen. Förmåga att identifiera manuella rutiner och säkerställa att det utvecklas genom automatisering. Det är viktigt att du vågar ta beslut inom området.

– Active Directory Group Policys: Expertkunskaper gällande klientkonfiguration

– SCCM: Grundläggande kunskaper inom området utifrån klientperspektiv

– MDT: Grundläggande kunskaper gällande installation och deployment

– Windows 7/8/10: Expertkunskaper gällande konfiguration och avancerad felsökning

– PKI:Förståelse för hur certifikat fungerar

– Powershell: Mycket goda kunskaper

– DNS: Förståelse för att kunna felsöka klientrelaterade problem

– DHCP: Förståelse för att kunna felsöka klientrelaterade problem

– Nätverk: Förståelse i felsökningssyfte samt förståelse kring 802.1x och hur det påverkar klientkommunikation

– Automation: Förmågan att se/överföra manuella rutiner till automatiska

– Säkerhetsarbete: Säkerställa att lösningar som tas fram är säkra

– ITIL: Van att jobba med Incident/Change/Release processer och förstå vad som krävs för att göra olika typer av förändringar i miljön.

Meriterande kompetens:

Applocker/Device Guard: Implementation och Design, Kunna felsöka

Startdatum: 2018-11-01

Längd: 2019-05-31

Plats: Göteborg

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Infrastructure, Windows, Active Directory

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.