Overview

Till vår kund söker vi en Systetmutvecklare

Jobbeskrivning:

Konsulten kommer att arbeta som systemutvecklare inom ett agilt team med ett förvaltningsobjekt. Teamen tar emot nya uppdrag från förvaltningsledningen och jobbar i processen med krav, design, utveckling och test.

Uppdragen handlar i hög grad om vidmakthållande (t. ex. felrättningar) men även viss vidareutveckling. Uppdraget kan även innefatta att delvis stärka upp i utvecklingsprojekt. Arbetet följer metodiken Scrum. Utveckling sker främst i C# samt .NET men kan även i viss omfattning ske i migrerad stordatormiljö på Asyscos ramverk AMT.

Kompetenskrav:

Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Visual Studio C#

.Net

Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av MS SQL Server.

Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling/förvaltning med WebForms.

Konsulten ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av utveckling med WCF.

Konsulten ska ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av utveckling med MVC.

Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med Team Foundation Server.

Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling alternativt förvaltning av applikationer med många integrationer ( >3 )

Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet av Agilt arbetssätt.

Startdatum: 2018-10-30

Längd: 2019-04-01 med option om förlängning 3 á 6 månader.

Plats: Örebro

Arbetstid: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: .NET, C#

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.