Overview

Till vår kund söker vi systemtutvecklare enligt beskrivningen nedan

Jobbeskrivning:

Uppdraget består huvudsakligen i att utgöra en resurs i förvaltningsorganisationen. Omfattningen bestäms löpande i samband med planering av kommande sprintar. I arbetet ingår att delta i planeringen av sprintar, omvandla krav till funktioner, utveckla, testa, dokumentera, ge support i nära samarbete med beställarna och användarna. Arbetet ska utföras i enlighet med livsmedelsverkets utvecklingsprinciper och metoder.

Då avropade resurser ska ingå i befintlig förvaltningsorganisation ska uppdraget utföras på plats i kundens lokaler i Uppsala

Kunden strävar efter att renodla den tekniska miljön. Följande är exempel på miljöer och tekniker som för närvarande är aktuella:

Operativsystem server Microsoft Windows Server

Operativsystem klient Microsoft Windows 7/10

Behörighetsadministration Active Directory

Utvecklingsmetodik Scrum

Informationssäkerhet ISO 27000

Databasserver Microsoft SQL Server

Intranät/hemsida IIS, EPiServer, SharePoint

Kontorsprogram Microsoft Office

Inom områdena som konsulten kommer verka inom förvaltas ett flertal IT-stöd för:

1. Stöd för att leda och styra kontrollen.

2. Stöd för operativ kontroll.

3. Inhämtning av information från kontrollmyndigheter, livsmedelssektorn samt privatpersoner.

4. Bearbetning och analys av den inhämtade informationen.

5. Sammanställning och redovisning av rapporter för myndigheter inom och utom Sverige.

Under 2018 och eventuellt 2019 finns det behov att förstärka det team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av dessa IT-stöd med en eller flera systemutvecklare.

Kompetenskrav:

-Konsulten ska uppnå minst kompetensnivå 3, medior inom aktuellt område

Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.

Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp

Självständighet – kan arbeta självständigt

-Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av, Microsoft .Net Framework, C#, ASP.Net, WCF, MVC, Bootstrap, Jquery, HTML5, Javascript, SQL Server, T-SQL och TFS.

-Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förvaltning och legacy kod.

-Konsulten ska kunna kommunicera väl skriftligt och muntligt på svenska.

Startdatum: Prel. 1/11-2018

Längd: 12/31-2018 med option till förlängning upp till tre (3) månader

Plats: Uppsala

Arbetstid: Maximalt 500 + 500 (vid förlängning)

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: JavaScript, JQuery, HTML5, WCF Windows Communication Foundation, TFS – Team Foundation Server, MVC, Transact SQL (T-SQL), ASP.NET, C#, .NET, SQL Server, Bootstrap

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.