Overview

Till vår kund söker vi en Testare

Jobbeskrivning:

Uppdraget innebär att i projektet Körkortslån genomföra verifiering av utvecklad funktionalitet i såväl komponenter som hela systemet.

Exempel på arbetsuppgifter är att:

– Genommföra testdesign (ex scenarioskrivande),

– Skapa och hantera testdata,

– Genomföra prestandatester,

– Genomföra automatiserade tester (GUI och komponent),

– Genomföra tekniska och manuella tester,

– Rapportera progress, fel/avvikelser,

– Vara stöd till utvecklare inom projektet,

– Hantera dokumentation (exempelvis testrapport).

Uppdraget kommer att innebära kompetensöverföring till egen personal.

Ska-krav (Har du frågor kring dessa hör gärna av dig för en dialog

– Ha erfarenhet av att arbetat med test i minst 7 år under de senaste 10 åren,

– Ha erfarenhet av att arbetat som testare av webbaserade system eller liknande under minst 4 år under de senaste 5 åren.

– Ha erfarenhet av att arbetat som testare av IBM BPM,

– Ha erfarenhet av uppdrag om minst 2 år där agil metod (SCRUM) använts som arbetssätt under de senaste 4 åren.

– Under de senaste 2 åren arbetat i uppdrag som testare i en större organisation och/eller myndighet med en IT-organisation med minst 100 anställda,

– Ha erfarenhet av att arbetat i projekt med flera parallella team med beroenden mellan varandra,

– Ha erfarenhet av att arbetat som teamledare eller motsvarande,

– Kunna skriva och tala flytande svenska.

Bör-krav

– Erfarenhet av test och hantering av elektroniskt signerade handlingar.

– Konsulten bör ha erfarenhet av att ha testat olika e-legitimationer.

– Konsulten bör ha kunskaper om användbarhet och användarvänlighet.

– Konsulten bör ha arbetat med verktyget QC (Quality Center).

– Konsulten bör ha arbetat med verktyget Jira, Browserstack eller liknande.

– Konsulten bör ha arbetat med verktyget Data Studio, SOAP och Eclipse.

– Konsulten bör ha erfarenhet av att arbetat med skalad scrum.

Startdatum: 2019-01-01

Längd: 2019-12-31, med möjlighet till förlängning 2020-06-30

Plats: CSN HK Sundsvall

Arbetstid: 80-100% enligt ök.

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– Ifylld kompetensmatris OBS! (Finns längst ner på sidan)

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Testing, IBM BPM – Business Process Manager

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.