Overview

Till vår kund söker vi en Tillgänglighetsspecialist

Jobbeskrivning:

Kunden är i behov av en konsult som ska granska tillgängligheten på dess externa webbplats i syfte att kontrollera webbplatsens funktionalitet, innehåll och tjänster mot WCAG 2.1

samt best practice som fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Resultatet ska redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt vid ett överlämningsmöte med möjlighet för kunden att ställa frågor och diskutera granskningens resultat och lösningsförslag.

Kompetenskrav:

Offererad konsult ska uppnå kompetensnivå 4 vilket motsvarar minst 9 års erfarenhet inom aktuell roll.

Offererad konsult skall ha minst ett (1) års erfarenhet av att arbeta utifrån WCAGs riktlinjer och vara förtrogen med WCAG 2.1.

Offererad konsult ska ha dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra granskningar av tillgängligheten på större webbplatser och webbtjänster.

Offererad konsult ska ha vana att möta frågor om tillgänglighet ur tekniska, pedagogiska och språkliga perspektiv för att vägleda exempelvis utvecklare, designers eller innehållsskapare.

Startdatum: 2018-10-29

Längd: 2018-12-31 med option om förlängning 2 á 3 månader.

Plats: Norrköping, möjlighet att fullt ut utföra uppdraget på distans.

Arbetstid: 50%, Uppdragets omfattning uppskattas till ca 160 till 200 timmar under avtalstiden.

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: WCAG

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.