Overview

Till vår kund söker vi en konsult för uppgradering av Unit4 Business World från M4 till M7

Jobbeskrivning

Då Unit4 Business World M4 slutar att utvecklas och supporteras vid utgången av 2019 och sista årsskiftesrutinerna för lön är 2018/2019, behöver Svenska Kraftnät uppgradera sin version av UBW från M4 till M7.

Uppdraget innebär att tillhandahålla konsulter med nödvändiga kvalifikationer för att genomföra en uppgradering av hela Svenska Kraftnäts installation av systemet.

Svenska Kraftnät nyttjar förutom basmodulerna i UBW , Agresso Projekt, Agresso Logistik, E-handel, Agresso Planering, Lön och Personal och Web info för budget och prognos. SVK nyttjar både desktop och webb.

Uppdraget omfattar en 1:1 uppgradering vilket innebär att ingen ny funktionalitet implementeras i samband med uppgraderingen där systemuppgraderingen i sig inte kräver det.

Uppdraget innebär förutom teknisk installation även projektledning och systemtester. SVK efterfrågar en helhetslösning där leverantören tar ansvar för uppgraderingen av hela installationen inklusive anpassning- och integrationsjusteringar, där så krävs.

Leverantören ska vara sammanhållande för alla externa parter som kan komma att behövas i projektet. Vi ser gärna att leverantören kan styrka tidigare liknande genomförda uppdrag.

Startdatum: 2019-03-01

Längd: 2019-10-31

Plats: Sundbyberg, Stockholm

Arbetstid: 40H/Veckan

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Testing, System Test, Projektledning

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.