Overview

Till vår kund Täby kommun söker vi en konsult för uppdraget nedan:

Jobbeskrivning:

Täby Kommun avser att kunna erbjuda chefer anställda i kommunen en utbildning i grundläggande ledarskap och önskar upphandling av avtal med leverantör för detta uppdrag.

Önskemål är att ha en leverantör som regelbundet håller öppna utbildningar i grundläggande ledarskap, dit de chefer inom kommunen som upplever sig ha behov av utbildning ska kunna anmäla sig. Observera att utbildningen ska vara öppen för deltagare från olika företag/organisationer, inte endast chefer från Täby kommun.

Utbildningen ska omfatta två till tre (2-3) lärarledda dagar och, utan krav på fortsättningskurs, vara fullgod för att ge befintliga chefer verktyg för framförallt ledarskapsaspekterna av chefskapet. Utbildningen kan till exempel innehålla kunskap om olika typer av kommunikation mellan chefer och medarbetare (att ge feedback, svåra samtal, konfliktlösning) samt att skapa delaktighet, hålla möten, målstyra och planera egen tid

Utbildningspriset ska, utöver utbildningen, omfatta lokal, studiematerial samt enklare förtäring (t ex fm fika, lunch och em fika) under utbildningsdagarna.

Utbildningen ska vara tillgänglig minst 9 gånger under en 12 månaders period och datumen ska vara kända i början på avtalsperioden.

Startdatum:2019-01-01

Längd: 2019-12-31 (möjlighet till 1 års förlängning)

Plats: Utbildningen bör finnas lättillgänglig i Täby kommun, närområde till Täby Kommun eller i centrala Stockholm.

Arbetstid: Total utbildningstid får ej understiga två (2) heldagar och ej överstiga tre (3) heldagar.

Språk: Svenska

Pris: Priset för tjänsten ska anges som ett totalpris per deltagare från Täby Kommun som anmäler sig till öppen utbildning. I priset ska 2-3 lärarledda dagar, utbildningslokal, studiematerial samt enklare förträning ingå.

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– Priset för tjänsten ska anges som ett totalpris per deltagare från Täby Kommun som anmäler sig till öppen utbildning. I priset ska 2-3 lärarledda dagar, utbildningslokal, studiematerial samt enklare förträning ingå.

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Intervju:

Konsult/Leverantör kan vid behov bli kallad till intervju för fastställande av kvalificeringskrav.

Avtalsvillkor:

Villkor för uppdraget kommer att vara grundade på Eworks ramavtal med kund. Ta del villkoren i bilaga ”Exempelavtal Täby Managment”, se ”Documents/Links”.

Sista ansökningsdag är 2018-10-23, offerter presenteras dock löpande vilket innebär att förfrågan kan komma att plockas ned innan sista ansökningsdag.

.

Tagged as: Leadership, Training/Trainer

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.