Overview

Til vår kunde søker vi en Utvikler back-end .net med Sverige som arbeidssted.

Bakgrunnen for denne minikonkurransen er kundens behov for utviklere til prosjektet VTS 2020.

Om Vegtrafikksentralene i Norge:

Vegtrafikksentralen skal proaktivt bidra til et trafikksikkert og framkommelig vegnett ved å veilede og informere trafikanter, gjennom styring og overvåkning av veg og trafikk. Vegtrafikksentralen skal være en selvfølgelig og pålitelig kilde til veg- og trafikantinformasjon. Kunden er delt inn i 5 regioner, og hver region har sin vegtrafikksentral (VTS).

Om prosjektet VTS 2020:

For å videreutvikle VTS-enhetenes evne til å utføre oppgaver for framtiden, er det etablert et prosjekt med fokus på samordning, slik at enhetene framstår som en nasjonal VTS-tjeneste med regional organisering.

Arbeidet skal resultere i

• bedre samordning,

• redusert sårbarhet samt

• økt kvalitet og effektivitet på VTS-tjenesten.

Det skal etableres nasjonale spesifikasjoner, prosedyrer og felles brukerflate som støtter trafikkoperatørenes håndtering av hendelser med iverksetting av tiltak i hele verdikjeden.

Utviklingen av løsningen gjøres i samarbeid med Trafikverket (TRV) i Sverige. Utviklingen av felles løsning utføres under Trafikverkets ledelse og ansvar i Sverige.

Vi har behov for å styrke innsatsen i samarbeidsprosjektet med Trafikverket samt sikre egne tilpasninger i Norge, spesielt mht integrasjon mot egen systemportefølje i Norge, samt videreuvikling av klientløsning og server-side applikasjonskomponenter. Vi trenger derfor utviklere som er spesialiserte på

1) systemutvikling av klientløsninger

Kort beskrivelse av bistanden og Kundens behov

Samarbeidsprosjektet mellom Trafikverket i Sverige og Statens vegvesen har behov for utviklingsbistand med spesiell kompetanse innen .Net.

Arbeidsoppgaver:

– Utføre systemutviklingsoppgaver.

– I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter, som arkitektur- og designarbeid, deploy, test m.m.

Minimumskrav:

• Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av .NET

• Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Windows server 2008 eller högre

• Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av MS SQL-server 2008 eller högre

• Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av MicroServices

• Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av asynkron programmering

Evalueringskrav:

– TFS

– NServicesBus och RabbitMQ

– Resharper

– Sonarcube

– Autofac

– Dapper

– Log4net

– CQRS

– Microsoft AD

– Kunskap om trafiksystem

– Kunskap om ISO25010

– UML2

– Enterprise architect

– Kunskap om styr- och reglerteknik

– Kunskap om IoT (OPC-UA)

Kunden søker konsulent(er) som har:

• Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

• god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne

• Erfaring fra store/komplekse utviklingsprosjekter er en fordel

• Säkerhetsklassad tjänst

• Svensk statsborger

Prosjektets arbeidsspråk er svensk, norsk og engelsk.

Start: 01.12.2018, eller etter nærmere avtale

Varighet: 31.03.2019, + opsjon (31/12-2020)

Arbeidssted: Arbeidssted vil være i Trafikverkets lokaler i Sundbyberg, Sverige, og det kan ikke faktureres reise og oppholdskostnader knyttet til arbeidsstedet. Eventuelle andre pålagte reiser dekkes etter statens satser.

Noe møtevirksomhet og arbeidsdager andre steder i Sverige og Norge må påregnes.

Språk: Norsk

Vennligst søk direkte gjennom vårt system med:

– Din oppdaterte CV og timepris (inkl. evt. kostnader for reise og opphold)

– Navnet og telefonnummer til to referanser (Vi vil kontakte referanser kun etter å ha kontaktet deg)

– Informasjon om når du er tilgjengelig for å starte oppdraget

– Beskriv i motivasjonsfeltet hvorfor du er egnet for dette oppdraget – referer til tidligere oppdrag, stillinger, utdanning og personlige egenskaper.

– Besvar de kontrollspørsmålene vi stiller med ja/nei i tillegg til en kommentar på 1-3 setninger.

Tagged as: .NET

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.