Overview

Till vår kund Svenska kraftnät söker vi en kosnult till uppdraget nedan

Förstärkning av verksamhetsexpertis till Elmarknadshubben

Till projekt Elmarknadshubb, ett av de mest spännande projekten i energibranschen just nu, söks en projektdeltagare som kan kravställa funktionalitet och driva utredningar inom projektet. En roll i detta projekt innebär en mycket central position i den omfattande förändringsresa som elbranschen står inför. Samtliga svenska elhandels- och elnätsföretag kommer att påverkas och arbetet innebär mycket externa kontakter gentemot elmarknadens aktörer.

Allmän info om projektet

Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb på den svenska elmarknaden. Elmarknadshubben är ett IT system som ska hantera informationsutbytet mellan aktörerna på elmarknaden. Elmarknadshubben är även en förutsättning för införandet av den nya elhandlarcentriska marknadsmodellen. Driftsättning av systemet är planerad tidigast i slutet av 2020.

Projektet har under september vuxit med ett team av Cygnikonsulter som i egenskap av vinnande systemutvecklare i upphandling, nu inleder själva bygget av prototypen för hubben. Det innebär att utvecklingen av prototypen tas fram i tätt samarbete mellan Svenska kraftnät och leverantören Cygni som är ansvariga för den tekniska lösningen. Med anledning av bland annat prototypen behöver vi förstärka teamet med en verksamhetskunnig resurs.

Se mer information om projektet här: www.svk.se/hubb

Arbetsuppgifter

Som projektdeltagare kommer du att ingå i verksamhetsdelen av projektet och delta i arbetet med att kravställa och testa Elmarknadshubbens krav utifrån elmarknadens processer och kommande regelverk. Arbetet utförs agilt i tätt samarbete inom projektgruppen och med systemutvecklarna. Arbetet innefattar även kommunikation och dialog med olika typer av branschrepresentanter utanför projektet. Du kommer även att driva egna utredningar kopplade till bl.a. Elmarknadshubbens funktionalitet.

Kravprofil

Kvalifikationer:

• Arbetserfarenhet från elbranschen, minst 3 år (mätvärdeshantering, hantering av leverantörsbyten/inflytt/utflytt (start- och slut av leverans) eller nätavräkning)

• Erfarenhet från projektarbete gärna i utvecklingsprojekt

• God kännedom om marknadsprocesserna som Elmarknadshubben kommer att hantera

• Erfarenhet av systemutveckling ur ett verksamhetsperspektiv, exempelvis kravställning och test

Personliga egenskaper:

• Drivande, ansvarstagande och resultatinriktad

• Strukturerad och kan arbeta självständigt

• God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt

• Analytisk med förmåga att växla mellan detaljnivå och helhetssyn

Startdatum: ASAP efter utförd säkerhetsklassning

Längd: 2019-06-30

Plats: Sundbyberg

Arbetstid: 100 % på plats

Språk:Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– Ifylld kompetensmatris – se bifogad fil

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Requirements, Testing, Energy sector

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.